รับซ่อม รับทำ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบออโตเมชั่น Automation PLC SCADA และHMI

บริการด้าน ระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ ระบบออโตเมชั่น Automation

  1. บริษัท รับซ่อม รับทำระบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ ระบบออโตเมชั่น Automation โดย PLC, SCADA, INVERTER, HMI, WEB พร้อมตรวจสอบ เพื่อให้อุปกรณ์นั้น สามารถใช้งานได้ดังเดิม
  2. รับเขียนโปรแกรม ระบบ PLC, SCADA, HMI ต่อยอดจากส่วนงานเดิม ปรับปรุงระบบงาน ปรับแต่งเพิ่มผลผลิต หรือเพื่อลดโอกาสการเกิดของเสีย ในกระบวนการทำงานเดิม
  3. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบ Automation ที่ใช้อยู่ในสายงานต่างๆ เช่น ในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม ฯลฯ
  4. รับPreventive maintenance (PM) ระบบAutomation เพื่อลดโอกาสของ Breakdown ของเครื่องจักร เร่งประสิทธิภาพของการผลิต
  5. รับออกแบบ ติดตั้ง ดัดแปลง เครื่องจักรที่เป็น Manual ให้เป็นระบบ Automatic รองรับการป้อนข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลของโรงงาน รวมถึง ปรับปรุงเครื่องจักรให้รองรับระบบ IoT
  6. รับออกแบบ และวางแผน ระบบสำรองไฟฟ้า ของระบบ SCADA โดยเฉพาะ
  7. รับบริการเทรนนิ่ง การใช้งานของระบบอัตโนมัติ หลังติดตั้ง และสำรองโปรแกรมให้ลูกค้าตลอดการใช้งาน ให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานตลอดเวลา โดยวิศวกรชำนาญงาน


ทุกความต้องการ ทุกปัญหา เราดูแลได้ ด้วยทีมงานวิศวกร มากความสามารถ และมากประสบการณ์

เราจะดูแลระบบตั้งแต่ต้น โดยเริ่มจากวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งระบบ ทดสอบประสิทธิภาพ จนส่งมอบงานไดสำเร็จ
พร้อมรับประกันหลังการขาย และซ่อมบำรุง ที่ไม่เหมือนใคร!!

ปัจจุบันนี้ไม่มี โรงงานไหน สายการผลิตไหนไม่มี ระบบAutomation ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ โรงงานผลิตอาหาร โรงานผลิตอาหาร โรงงานเกี่ยวกับ เคมีฯ และโรงงานประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย เราจึงเห็นว่า ระบบดังกล่าวนั้น จะต้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้ ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา

เพราะเป็นต้นทุนหลักของ การผลิต และด้วยทีมงานของเราที่มีความสามารถพัฒนาระบบงานออโต้เมชั่น และด้านงานไฟฟ้าโรงงาน เราจึงเปิดบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์เข้ามาดูแลเครื่องจักรของท่าน นอกจากนี้เรายังรับบริการ Preventive maintenance (PM) ของ ระบบAutomation เพื่อลดโอกาสของ Breakdown ของเครื่องจักร เพราะการที่มีเหตุจำเป็นต้องหยุดเครื่องจักรบ่อยครั้ง ผู้ควบคุมงาน และหัวหน้างาน คงจะมีเรื่องที่จะต้องมีคำตอบให้กับทางผู้บริการอย่างแน่นอน ใน กระบวนการ PM หากเครื่องจักรบ้างรุ่นมี Protocol ที่รองรับทันที่ทางเราจะมี Solution ที่จะแจ้งสาเหตุการเสียหายได้อย่างทันที่ หรือ วัสดุส่วนนั้นใกล้ถึงเวลา ปรับปรุงแล้ว

บริการหลักของเราจะเน้นระบบAutomation ไม่ว่าจะเป็น เขียนPLC ปรับปรุงระบบPLC ระบบSCADA ต่อยอดทำรายงาน รับเขียนโปรแกรม ระบบ PLC, SCADA, HMI ต่อยอดจากส่วนงานเดิม ปรับปรุงระบบงาน หรือส่วนขยาย ปรับแต่งเพิ่มผลผลิต หรือเพื่อลดโอกาสการเกิดของเสีย ในกระบวนการทำงานเดิม ทำระบบแสดงผลออนไลน์ ผ่านมือถือ ไม่ว่าจะเป็น plc Mitsubishi Omron Siemens ฯลฯ เพราะปัจจุบัน

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการคำปรึกษา เพิ่มเติม

แจ้งในฟอร์ม ด้านล่างได้ทันที

Scroll to Top