ติดต่อเรา

TN-PART LOGO

บริษัท ทีเอ็น พาร์ต ซัพพลาย จำกัด
TN PART SUPPLY CO., LTD.

ที่อยู่ 7/118 หมู่14 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115563022578

เวลาทำการ
Operating hours

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (Monday – Saturday)
เวลา 8:30น. ถึง 18:00 น. (8:30 a.m. to 6:00 p.m.)

โทรศัพท์(Tel) 
+66(0)6 1 – 9 9 6 – 1 9 9 5
+66(0)8 2 – 4 4 6 – 2 2 9 2 (Sales ฝ่ายขาย)
LINE ID: liang563

อีเมล์ติดต่อ
Our email

24Hrs. E-mail
  mytnpart@gmail.com


แจ้งชำระเงิน

Scroll to Top